AML (z ang. <strong>Anti-Money Laundering</strong>) to skrót odnoszący się do procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. <br /> W Polsce regulacje dotyczące AML są zawarte w <strong>ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.</strong><br /><br /> Przestrzeganie regulacji pozwala zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i obniżyć ryzyko związane z oszustwami. Ponadto, ułatwia wykrywanie nietypowych zachowań użytkowników w sieci oraz monitorowanie transakcji finansowych postrzeganych jako podejrzane.<br /><br /> W związku z tym, że świadczymy usługi księgowe oraz umożliwiamy połączenie rachunków bankowych jesteśmy zobowiązani do wykonywania procedur związanych z AML. Dlatego jeżeli chcesz połączyć rachunek bankowy, skorzystać z usługi Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, czy skorzystać z usługi wsparcia przy zakładaniu spółki musisz przejść krotki proces weryfikacji tożsamości.<br /><br /> Proces weryfikacji odbywa się u nas elektronicznie i może być wykonany za pomocą jednej z dwóch dostępnych metod:<br /> - weryfikacja danymi właściciela konta bankowego, <br /> - weryfikacja dowodem osobistym. <br /><br /> Instrukcje dotyczące powyższych metod znajdują się w menu po lewej stronie.<br /><br /> W przypadku negatywnej weryfikacji upewnij się, że została wykonana z konta prywatnego. W przypadku konta firmowego podstawiają się dane firmy, a weryfikacji podlegają Twoje dane jako osoby fizycznej. Zatem jeżeli użyłeś konta firmowego i weryfikacja jest negatywna powtórz proces. Jeżeli nie masz możliwości powtórzenia procesu weryfikacji <a href="https://www.infakt.pl/kontakt/">skontaktuj się z nami</a>.<br /> <strong>Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22.<strong/>