<strong>Koszty firmowe to wydatki, które ponosi przedsiębiorca w celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej lub zachowania, zabezpieczenia jego źródła. Z drugiej strony koszty uzyskania przychodów znacząco wpływają na obniżenie podatku dochodowego do zapłaty, warto zatem wiedzieć o nich jak najwięcej. </strong>Sekcja "Koszty w inFakcie" zawiera instrukcje ewidencjonowania różnorodnych wydatków, związanych z prowadzoną firmą. <br /><br /> Z poziomu sekcji "Koszty" możemy dodawać następujące rodzaje kosztów: koszty firmy, koszt związany z zakupem towarów i materiałów, opłaty za media, inne koszty, koszty paliwa, pojazdu oraz leasingu, a także koszty związane z działalnością badawczo - rozwojową. <br /><br /> Aplikacja umożliwia również dodawanie i amortyzację środków trwałych (odpisy amortyzacyjne generowane są automatycznie po wprowadzeniu środka trwałego). Z poziomu aplikacji można dodać również pojazd wykorzystywany na zasadzie kilometrówki, pojazd osobowy, pojazd w leasingu, pojazd ciężarowy, motocykl lub motorower.