Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma stworzona w celu elektronicznego przesyłania faktur do organów administracji publicznej w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur zostanie udzielony osobom fizycznym oraz podmiotom, które przeszły proces uwierzytelniania.