Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności może wykorzystywać samochód, np. w związku z dojazdem do kontrahenta lub na spotkania z klientami.<br /><br /> <strong>Pojazd w firmie można wykorzystywać w ramach rozliczenia pojazdu prywatnego (do końca 2018 roku kilometrówka), wprowadzić do środków trwałych lub użytkować na zasadzie umowy leasingu.</strong><br /><br /> Wykorzystując pojazd na cele związane tylko z prowadzoną działalnością możemy odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z zakupem paliwa oraz innych wydatków związanych z pojazdem. W przypadku wykorzystywania pojazdu w systemie mieszanym (prywatnie i firmowo) możliwe jest odliczenie 50% VAT od wydatków związanych z zakupem paliwa oraz innych wydatków związanych z pojazdem.