<strong> Finanse to miejsce, w którym sprawdzisz kondycję finansową swojej firmy.</strong><br /> Znajduje się tutaj pulpit finansowy, historia transakcji, statystyki przychodów, statystyki kosztów oraz statystyki księgowości.<br /><br /> <strong>Pulpit finansowy</strong> prezentuje dane o przychodach, kosztach i zobowiązaniach podatkowych w postaci przejrzystych wykresów. Daje możliwość połączenia rachunków bankowych, co ułatwia prowadzenie księgowości, ponieważ pozwala na sprawdzenie salda połączonych kont bankowych bezpośrednio w aplikacji inFakt, czyli bez konieczności logowania się do banku.<br /> Na podstawie sald połączonych rachunków są przygotowywane prognozy finansowe, co przedstawia lista planowanych wpływów i wydatków, a także istnieje możliwość sprawdzenia stanu finansów na dany dzień. <br /><br /> <strong>Historia transakcji</strong> jest miejscem, gdzie zobaczysz historię wykonanych transakcji połączonych rachunków bankowych, co umożliwia szybkie zweryfikowanie, czy dana transakcja została wykonana. <br /><br /> <strong>Statystyki przychodów</strong> to przejrzysty obraz w formie wykresu przychodów osiągniętych w danym roku, a <strong>statystyki kosztów</strong> prezentują poniesione wydatki. <br /> Połączony wykres przychodów i kosztów możesz zweryfikować w zakładce <strong>statystyki księgowości</strong>. W tym miejscu znajdziesz również wykres dotyczący obciążeń podatkowo-księgowych, podatku dochodowego oraz VAT.<br /><br /> Sprawdź jak możesz wykorzystać pulpit finansowy do prowadzenia swojej działalności - wybierz interesujący Cię temat z menu po lewej stronie.<br /><br /> <strong> Wszystkie dane finansowe w jednym miejscu!</strong><br /><br />