Koszty remontu biura.

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 2

 • Avatar
  Rafał Ryba

  Witam serdecznie,

  Data wprowadzenia biura do środków trwałych zależy od tego, czy w tym dniu biuro będzie gotowe do użytku w działalności. Jeśli tak, można je wprowadzić do ewidencji środków trwałych.

  Jeśli chodzi o ponoszenie dalszych kosztów remontowych należy odróżnić modernizację od remontu. Niestety, prawo podatkowe nie definiuje tych pojęć, a jest to istotne z punktu widzenia rozliczeń.

  Jeśli będzie Pan ponosił nakłady związane z modernizacją, to będą stanowić one ulepszenie środka trwałego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki trwałe uważa się za ulepszone gdy " suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji."

  Modernizacją będzie zatem np. instalacja klimatyzacji, nowa instalacja elektryczna.

  Jeśli chodzi zaś o remont, to nie stanowi on ulepszenia środka trwałego, niezależnie od wartości. Tak jak napisałem wyżej, remont nie jest zdefiniowany w prawie podatkowym, ale należy przez niego rozumieć np. wymiana stolarki okiennej, pomalowanie ścian itp. Wydatki na remont stanowią jednorazowe koszty uzyskania przychodu - nie dokonuje się ich amortyzacji w czasie.

  Pozdrawiam.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Centrum Techniki GEA

  Dziękuję za odpowiedź. Wskazówki są cenne, dzięki nim zasady rozliczenia remontu rozjaśniły mi się.

  Pozdrawiam

  Piotr Osiałkowski

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.