Kto płaci Fundusz Pracy?

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Diana Szyper

  Witam,

  Fundusz Pracy powstał w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Fundusz Pracy opłaca się na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego jeżeli ktoś jest zwolniony z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, to zwolnienie to obejmuje także Fundusz Pracy.

  Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2010 roku wynosi ona 46,25 zł. Kwotę tą można zaliczyć do kosztów działalności w momencie jej zapłaty. W celu wprowadzenia Funduszu Pracy do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów należy wystawić Dowód wewnętrzny klasyfikując go jako Inne koszty .

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.