Jakie dokumenty księgowe drukować po każdym miesiącu?

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Diana Szyper

  Witam,

  przepisy podają, że podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) należy wydrukować, na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z racji, że w przepisach nie zostało określone inne postępowanie w przypadku rozliczeń kwartalnych, to należy wydrukować KPiR co miesiąc.

  Odnośnie ewidencji VAT nie ma takich przepisów, ale zaleca się wydrukowanie rejestru sprzedaży VAT i rejestru zakupów VAT razem z wydrukiem Deklaracji VAT za dany kwartał do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu tego kwartału. Należy pamiętać o drukowaniu dowodów wewnętrznych i dopinaniu do nich dokumentów stanowiących podstawę tworzenia dowodów wewnętrznych.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.