Kupno samochodu od osoby prywatnej-jak wprowadzić?

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Kinga Kozubek

  W przypadku zakupu samochodu używanego w od osoby prywatnej, należy skorzystać z opcji Dodaj środek trwały korzystając z formularza: 

  https://www.infakt.pl/pojazdy/nowy/add?symbol=passenger_car Po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych system sam naliczy amortyzację, która co miesiąc będzie automatycznie rozliczana w książce przychodów i rozchodów.

  Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona w przypadku, gdy samochód nie jest prowadzony do firmy jako środek trwały, jest własnością osoby prywatnej i jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności. Należy wtedy co miesiąc sporządzać zestawienie wydatków poniesionych na użytkowanie auta z tytułu prowadzonej działalności oraz zestawienie wykonanych tras. Na podstawie tych danych wylicza się koszt eksploatacji, który co miesiąc należy księgować jako dowód wewnętrzny.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.