Komentarze

Komentarze: 9

 • Avatar
  Kinga Kozubek

  Podatnik ewidencjonujący zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest obowiązany do sporządzenia i wpisania do tej księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów - na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. 

  W przypadku braku składników majątku objętych spisem, spis z natury należy sporządzić i wskazać jego zerową wartość. 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Jakub Koralewski

  Czy w takim razie, jeśli rozpocząłem działalność w sierpniu i wówczas nie miałem żadnych towarów, tylko nabyłem je w późniejszym czasie, to musiałem robić spis? Czy wystarczy jeśli wykonam go na początku roku?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Magdalena Ziobrowska

  Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności stanowi pierwszą pozycję Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeśli na dzień rozpoczęcia działalności nie posiadał Pan składników majątku, które podlegałyby ujęciu w spisie z natury, wówczas pod pozycją nr 1 w księdze powinien Pan umieścić informację „Spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności wynosi 0 zł” albo „ Remanent początkowy wynosi 0 zł”. Fakt ten musi bowiem zostać udokumentowany. 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  j.traciak

  Witam, proszę o pomoc, bo nie bardzo się orientuję, co wpisać w spisie z natury. Brakuje mi tam ewidentnie jednostki przy moim istniejącym tam "0.00". Domyślam się, że chodzi o "zł", ale czym będzie ta kwota? Wartością "towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów"? Netto?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Paulina Chorogiewska

   

  W spisie z natury ujmujemy wartość towarów pozostałych na stanie na dzień 31.12. według ceny zakupu pomniejszonej o podatek  VAT . Wartość tego spisu jest zarówno wartością spisu na dzień 1- stycznia.  Zatem należy wpisać tam odpowiednia wartość w zł. Kwota ta pojawi się w kolumnie 10  jako zakup towarów i materiałów handlowych. W przypadku braku składników majątku objętych spisem należy wpisać wartość zerową.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • A gdzie tą wartość spis z natury na koniec i początek roku sie wpisuje w aplikacji?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Paulina Chorogiewska

  Aby dodać w aplikacji spis z natury należy przejść do opcji księgowość kolejno wybrać KPIR . Wtedy pod listą Ksiąg Przychodów i Rozchodów pojawi się pole do wpisania wartości spisu z natury.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  5848

  Czy urządzenia które  jest w trakcie montażu  u klienta.Faktura końcowa będzie wystawiona w 2012 roku,należy wykazać w spisie z natury za 2011 rok?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Magdalena Borek

  Jeżeli na dzień sporządzenia spisu własność urządzenia nie została jeszcze przeniesiona na Klienta, to powinniśmy ją ująć w spisie natury my jako sprzedawcy.  Tak się dzieje głównie w sytuacji gdy sprzedajemy usługę (towar + montaż). Skoro urządzenie jest montowane to usługa nie została jeszcze zakończona. 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.