Komentarze

Komentarze: 11

 • Oficjalny komentarz
  Avatar
  Diana Szyper

  Witam,

  Wszystkie informacje o fakturach elektronicznych można znaleźć na blogu inFakt.

  w maju bieżącego roku zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wysyłki faktur w formie pliku .pdf. Wyrok dotyczył jednego z operatorów sieci komórkowej i otworzył drogę do możliwości wysyłki faktur mailem. 

  Faktury wystawiane w Programie do Fakturowania inFakt dostosowane są do aktualnych przepisów. Nad poprawnością wystawianych dokumentów czuwają nasi doradcy podatkowi.

  Pozdrawiam

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  pureidea

  W takim razie jak jest z podpisem osoby wystawiającej fakturę? Czy jest on wymagany na fakturach wysyłanych mailem?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Diana Szyper

   

  Witam,

  szczegółowe zasady wystawiania faktur określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  wraz z późniejszymi zmianami.

  Zgodnie z rozporządzeniem faktura powinna zawierać: 

  "§ 5. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaŜy powinna zawierać co najmniej: 

  1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich 

  adresy; 

  2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeŜeniem ust. 10 i 11; 

  3) numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;  

  4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta róŜni się od daty 

  sprzedaży, również datę sprzedaŜy; w przypadku sprzedaŜy o charakterze ciągłym 

  podatnik moŜe podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaŜy, pod warunkiem 

  podania daty wystawienia faktury; 

  5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 

  6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; 

  7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 3

  8)  wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku 

  (wartość sprzedaży netto); 

  9)  stawki podatku; 

  10) sumę wartości sprzedaŜy netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na

  poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających 

  opodatkowaniu; 

  11)  kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty 

  dotyczące poszczególnych stawek podatku;

  12)  kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem"

  Wśród elementów, które powinna zawierać faktura nie ma podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury. Brak tego elementu powoduje, że faktura bez podpisu jest ważna.

  Witam,

  szczegółowe zasady wystawiania faktur określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług  http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=135&id=150747  wraz z późniejszymi zmianami.

  Zgodnie z rozporządzeniem faktura powinna zawierać: 

  "§ 5. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: 

  1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich 

  adresy; 

  2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; 

  3) numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;  

  4) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty 

  sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym 

  podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem 

  podania daty wystawienia faktury; 

  5) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 

  6) miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; 

  7) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 3

  8)  wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku 

  (wartość sprzedaży netto); 

  9)  stawki podatku; 

  10) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na

  poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających 

  opodatkowaniu; 

  11)  kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty 

  dotyczące poszczególnych stawek podatku;

  12)  kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem"

  Wśród elementów, które powinna zawierać faktura nie ma podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury. Brak tego elementu powoduje, że faktura bez podpisu jest ważna.

   

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  biuro

  Klient zwrócił mi uwagę iż na mojej fakturze powinien znajdowac się napis iż faktura jako dokument elektroniczny nie wymaga podpisu. Chciałbym potwierdzić iż faktury wysyłane mailem nie muszą mieć adnotacji "dokument elektroniczny nie wymaga podpisu"

  Serdecznie dziękuję za odpowiedź

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Marta Wilk

  Witam, 

  Adnotacja o tym, że dokument elektroniczny nie wymaga podpisu nie jest elementem obligatoryjnym na fakturze. 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  and.nad

  A czy to nie jest tak, że wysyłanie klientom faktur, np. w pdf, musi być poprzedzone jego pisemną (jednorazową) zgodą?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Magdalena Ziobrowska

  Witam Panie Andrzeju, 

  Tak, aby wysyłać faktury mailem do klienta należy uzyskać taką zgodę. Może ona mieć formę pisemną lub elektroniczną.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  admin

  Czy InFakt udostępnia wzór lub generator dokumentu do uzyskania takiej zgody?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Paulina Chorogiewska

  Witam serdecznie, 

  W naszej aplikacji nie ma możliwości wygenerowania takiego oświadczenia, ponieważ nie ma określonego  wzoru takiego pisma.  Jednakże w załączeniu przesyłam przykładowy wzór oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

  Pozdrawiam 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Piotr

  Witam, Mam pytanie dotyczące zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, czy może być informacja w regulaminie np. sklepu internetowego że "faktury są dostarczane drogą elektroniczną"? Dodam, że w regulaminie jest zapis "Każdorazowe zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu"

  Czy powyższe zapisy wystarczą do tego aby wysłać fakturę PDF przez maila, czy z każdym klientem musimy mieć podpisaną zgodę jako oddzielny dokument?

  Proszę o pomoc. 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Paulina Chorogiewska

  Panie Piotrze,

  Jeżeli taka informacja będzie zawarta w regulaminie który użytkownik zaakceptuje podczas zalogowania się do serwisu to jest to równoważne ze zgodą w formie papierowej, więc nie jest konieczne posiadanie dodatkowych oświadczeń. 

   

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.