Zwrot za kasę fiskalną

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Permanently deleted user

  Witam,

  Przedsiębiorcy rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej maja prawo odliczyć od podatku VAT 90% wartości ceny zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

  a) 25 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

  b) 50 % kwoty odpowiadającej 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.