Pytania dotyczące VAT UE - kiedy składać, jak przejść z kwartalnego na mięsięczny?

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Renata Mikulska

  Witam serdecznie 

  Zmiany okresu składania informacji podsumowującej VAT UE z kwartalnego na miesięczny można dokonać do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale. Zatem jeśli do tej pory składała Pani VAT UE kwartalnie (ostatnia złożona informacja powinna być na III kwartał), to za październik może Pani już złożyć informację miesięczną (do 15 listopada w wersji papierowej lub do 25 listopada w wersji elektronicznej). 

  Jeśli chodzi o składanie VAT UE miesięcznie, to nie ma tu żadnych ograniczeń. Ograniczenia dotyczą natomiast składania VAT UE za okresy kwartalne. Zgodnie z przepisami taką formę rozliczania mogą wybrać podatnicy: 

  - dokonujący wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT) jeżeli w żadnym z czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość transakcji z tytułu WDT nie przekroczyła kwoty 500 000 zł oraz całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 500 000 zł. 

  - dokonujący wewnątrzunijnego nabycia towarów (WNT) jeżeli całkowita wartość transakcji w pierwszym i drugim miesiącu kwartału nie przekroczyła 50 000zł. 

  - dokonujący dostawy usług opodatkowanych w kraju kraju nabywcy (bez limitu) 

  Deklarację za 4 kwartał należy złożyć do 15 stycznia w wersji papierowej lub do 25 stycznia w wersji elektronicznej. 

  Pozdrawiam

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.