Komentarze

Komentarze: 3

 • Oficjalny komentarz

  Witam,

  Na początku dokonujemy zgłoszenia pracownika do ZUS na formularzu ZUS ZUA. Mamy na to czas do 7 dni od momentu nawiązania stosunku pracy. Kolejno za każdy miesiąc sporządza Pani ZUS RCA, w którym naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika. Tak sporządzony raport miesięczny za pracownika dołącza Pani do deklaracji rozliczeniowej DRA.

  Jeżeli chodzi o formalności związane z urzędem skarbowym to do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni dokonuje Pani wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki wpłaca Pani do swojego US ze względu na miejsce zamieszkania wskazując symbol formularza wpłaty jako PIT-4.

  Pozdrawiam

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Magdalena Zygmunt

  Dziękuję za informację.

  Proszę jeszcze mi powiedzieć w jaki sposób w aplikacji mogę wprowadzić wynagrodzenie pracownika?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Witam,

  Wynagrodzenie brutto pracownika proszę wprowadzić poprzez zakładkę Koszty -> Dodaj inny koszt -> Dowód wewnętrzny kosztowy. Kategorię proszę wybrać jako "Wynagrodzenia". Jeśli wynagrodzenie wypłaca Pani do 10 dnia za miesiąc poprzedni to księguje je Pani w dacie ostatniego dnia m-ca, za który jest należne. Jeśli jednak wypłaci Pani wynagrodzenie pracownikowi po 10-tym to wówczas księguje to Pani w dacie wypłaty wynagrodzenia.

  Składki ZUS finansowane przez Panią jako pracodawcę za pracownika księguje Pani poprzez zakładkę Koszty -> Dodaj inny koszt -> Dowód wewnętrzny kosztowy. Kategoria kosztu: Inny koszt. Ze składkami ZUS pracownika jest podobnie jak z księgowaniem wynagrodzenia, przy czym tutaj termin płatności upływa 15 dnia m-ca następnego za m-c poprzedni.

  Pozdrawiam

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.