PIT od ankiet

Komentarze

Komentarze: 1

 • Dzień dobry, 

  zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528,00 zł. Przychody osiągnięte na innej podstawie niż wskazana w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT nie mogą skorzystać ze zwolnienia z PIT dla młodych, mimo spełnienia innych warunków tj. wieku i limitu przychodu.

  Środki otrzymane w zamian za wypełnienie kwestionariuszy stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu wg. skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji czego przychód powinno wykazać się na deklaracji PIT-36 w pozycji „Inne źródła”. 

  Wyjątkiem są przychody stanowiące nagrody wypłacane przez niektóre panele ankietowe, które działają a podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.
  Jeśli nagrody wypłacane są za udział w konkursie przez podmiot z Polski, który jako płatnik pobiera podatek od nagrody i wpłaca go do urzędu skarbowego, wówczas jako podatnik nie ma Pani obowiązku wykazywania tej nagrody w zeznaniu podatkowym. 

  Pozdrawiam 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.