rachunek za usługę od kontrahenta z Czech

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Magdalena Ziobrowska

  Witam Panie Mirku, 

  Usługa tłumaczenia, zakupiona od podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty, podlega opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym, obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej występuje w przypadku nabycia usług tłumaczenia udokumentowanych przez podmiot zagraniczny zarówno fakturą, jak i rachunkiem. Nie ma znaczenia, czy została wykonana przez podmiot zagraniczny zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z podatku od wartości dodanej. Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest zatem kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić. Kwota podatku należnego od importu usług stanowi kwotę podaku naliczonego. 

  Zatem wprowadzając ten rachunek, proszę naliczyć podatek VAT i wydrukować fakturę wewnętrzną. Taka transakcja będzie dla Pana neutralna podatkowo. 

  Pozdrawiam

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.