Przykład kilometrówki

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Oficjalny komentarz
  Avatar
  Magdalena Ziobrowska

  Witam Panie Edwardzie, 

  Poniżej szczegółowe wyjaśnienia z przykładem.

  W przypadku, gdy samochód osobowy nie jest wprowadzony do firmy jako środek trwały, jest własnością osoby prywatnej i jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów. Wzór takiej ewidencji znajduje się na stronie http://www.gofin.pl/graf/wskazniki/ewidencja_przebiegu_pojazdu.pdf .

  Należy również prowadzić zestawienie wydatków poniesionych na użytkowanie takiego samochodu z tytułu prowadzonej działalności.

  Liczbę faktycznie przejechanych kilometrów należy przemnożyć przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. W przypadku samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm3, stawka ta wynosi 0,8358 zł.

  Do KPiR należy dowodem wewnętrznym wprowadzić kwotę faktycznie poniesionych kosztów lub kwotę wynikająca z przemnożenia w zależności od tego, która będzie niższa.

  W przypadku samochodów osobowych nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od paliwa. Koszt zakupu paliwa należy uwzględnić w ewidencji przebiegu pojazdu w kwocie brutto.

  Natomiast w przypadku zakupu części lub naprawy samochodu istnieje możliwość odliczenia VAT. Koszty takie należy wprowadzać do ewidencji przebiegu pojazdu w kwocie netto a kwotę podatku VAT należy uwzględnić w rejestrze zakupu. W tym celu należy wybrać opcję koszty firmy http://www.infakt.pl/app/koszty/nowy/company i wprowadzić daną fakturę. W wierszu: Inne należy również zaznaczyć opcję: Nie uwzględniaj do podatku dochodowego.

  Jeśli przy wprowadzaniu faktury takie pole nie jest wyświetlane, należy przejść do Ustawień konta, wybrać opcję: Nieuwzględnianie faktur w PIT https://www.infakt.pl/app/ustawienia/faktury/nieuwzgledniaj_pit i zaznaczyć TAK przy Wyświetlanie możliwości nieuwzględniania faktury w PIT.

  Wydatki związane z prywatnym samochodem, należy rozliczać narastająco w danym roku podatkowym. Poniżej przedstawiam przykład wyliczania i ujmowania kosztów związanych z prywatnym samochodem.

  Styczeń

  Podatnik wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy o pojemności silnika 1996 cm3. Z ewidencji przebiegu pojazdu wynika, że w styczniu 2011 podatnik w celach służbowych przejechał w sumie 1000 km. Stawka za 1 km przebiegu wynosi 0,8358 zł/km.

  Maksymalna wartość wydatków, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu wynosi 1000 km * 0,8358 zł/km = 835,80 zł.

  Podatnik poniósł w styczniu 2011 wydatki na paliwo w kwocie 359,00 zł (brutto- ponieważ w przypadku samochodów osobowych nie ma możliwości odliczania VAT od paliwa) oraz wydatki na naprawę auta na kwotę 550,00 zł netto (ponieważ kwotę podatku VAT 126,50 zł, można odliczyć). Suma wydatków poniesionych na samochód wyniosła 909,00 zł.

  Do kosztów uzyskania przychodu w styczniu zaliczona może zostać tylko kwota 835,80 zł.

  Na koniec miesiąca należy:

  1) wybrać polecenie: Inne koszty https://www.infakt.pl/app/dowod_wewnetrzny/nowy/cost i wprowadzić kwotę 835,80 zł. W opisie kosztów można wpisać np. Koszty użytkowania samochodu prywatnego o numerze rejestracyjnym XXX12345.

  2) Aby odliczyć podatek VAT od faktury za części, należy wybrać polecenie: Koszty firmy: https://www.infakt.pl/app/koszty/nowy/company , wprowadzić wszystkie dane z faktury i zaznaczyć, żeby nie była uwzględniana do podatku dochodowego.

  Jeśli przy wprowadzaniu faktury takie pole nie jest wyświetlane, należy przejść do Ustawień konta, wybrać opcję: Nieuwzględnianie faktur w PIT https://www.infakt.pl/app/ustawienia/faktury/nieuwzgledniaj_pit i zaznaczyć TAK przy Wyświetlanie możliwości nieuwzględniania faktury w PIT.

   Luty

  W lutym 2011 podatnik w celach służbowych przejechał 1500 km, poniósł wydatki na paliwo w wysokości 500,00 zł brutto. Maksymalną wartość wydatków do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wylicza się w sposób: (1000 km + 1500 km) * 0,8358 zł/km = 2 089,50 zł

  Suma wydatków związanych z użytkowaniem samochodu dla celów prowadzonej działalności wyniosła 909,00 zł + 500,00 zł = 1 409,00 zł. Kwota poniesionych wydatków jest niższa od wyliczonego limitu, do kosztów uzyskania przychodu w lutym 2011 zaliczyć można 1 409,00 zł – 835,80 zł (kwota uwzględniona w poprzednim miesiącu) = 573,20 zł.

  W lutym należy wystawić dowód wewnętrzny na kwotę 573,20 zł.

  Mam nadzieję, że powyższy przykład ułatwi Panu wyliczenia. W razie dalszych pytań proszę o kontakt. Księgowi w Dziele Obsługi Klienta są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 7-22. Odpowiedzą nie tylko na pytania księgowe, ale również pomogą prawidłowo ująć przychody i koszty w aplikacji inFakt.

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.