Wynajem pomieszczenia na cele działalności

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Anna Oleksy

  Jeżeli chodzi o najem/dzierżawę pomieszczenia właściwą umową byłaby tu umowa najmu/dzierżawy. W przypadku wynajmującego jedną z dopuszczalnych form opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Bez względu na wysokość przychodów uzyskanych z tego tytułu ryczałt oblicza się według stawki 8,5%. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego: nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągną pierwszy przychód z tego tytułu.

  W zaprezentowanej sytuacji lepiej jednak będzie sporządzić umowę użyczenia na podstawie której będzie Pan użytkował pomieszczenie. Umowa użyczenia jest nieodpłatna i nie powoduje dodatkowych obowiązków podatkowych.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.