wartość towarów w spisie z natury

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Magdalena Ziobrowska

  Witam serdecznie,

  Elementy objęte spisem z natury wycenia się następująco:

  • towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze - według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,

  • półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji - według kosztów wytworzenia,

  • odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową - według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,

  • niesprzedane wartości dewizowe - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez NBP w dniu kończącym rok podatkowy,

  • wartość rzeczy zastawionych - według ich wartości rynkowej,

  • produkcję niezakończoną przy działalności usługowej i budowlanej - według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej,

  Pozdrawiam

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.