koszt umowy zlecenie

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Magdalena Ziobrowska

  Witam serdecznie, 

  Z tytułu umowy zlecenia zleceniobiorca podlega pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

  Zakładając, że zleceniobiorca nie chce opłacać ubezpieczenia chorobowego, wyliczenia będą wyglądać nastę­pująco:

  Najpierw odliczamy od kwoty brutto (1700 zł) składki na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków zleceniobiorcy:

  emerytalne 9,76% x 1700 zł = 165,92 zł

  rentowe 1,5% x 1700 zł = 25,50 zł

  Od kwoty brutto odejmujemy wszystkie składki (w tym przypadku wynoszą 191,42 zł).

  Otrzymujemy wynagrodzenie zasadnicze – podstawę do wyliczania podatku (które w naszej sytuacji wynosi: 1700 zł – 191,42 zł = 1508,58 zł).

  Od wynagrodzenia zasadniczego liczymy koszty uzyskania przychodu: 20%* 1508,58 zł = 301,72 zł

  Odejmujemy koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia zasadniczego: 1508,58 - 301,72 zł = 1206,86 zł

  Ta kwota to dochód – który zaokrąglamy do pełnych złotych – czyli 1207 zł.

  Od dochodu obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. W tym celu mnożymy dochód przez obowiązującą pracownika stawkę podatku od osób fizycznych: 1207 zł x 18% = 217,26 zł.

  Następnie należy wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

  1508,58 zł x 9,00% = 135,77 zł – składka podlegająca wpłacie do ZUS

  1508,58 zł x 7,75% = 116,91 zł - kwota do odliczenia

  Należna zaliczka podatkowa podlegająca wpłacie do US to: 217,26 zł (18% od dochodu) – 116,91 zł (7,75% wynagrodzenia zasadniczego) = 100,35 zł (zaokrąglamy do pełnych złotych 100 zł).

  Kwota, którą Pani wypłaci zleceniobiorcy, wyniesie:

  1700zł - 191,42 zł - 135,77 zł - 100 zł = 1272,81 zł

  Składki, które opłaca Pani jako zleceniobiorca, wyniosą:

  - składka na ubezpieczenie emerytalne: w wysokości 9,76% (takiej samej jak pracownika) x 1700 zł = 165,92 zł,

  - składka na ubezpieczenie rentowe: w wysokości 6,50% x 1700 zł = 110,5 zł,

  - składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,93% x 1700 = 32,81 zł

  Łączna wysokość składek, które musi Pani zapłacić jako zleceniobiorca wyniesie 309,23 zł.

  Koszt takiej umowy wyniesie zatem dla Pani 1700 zł + 309,23 zł.

  Do wystawiania umów polecam serwis www.umownie.pl. Aplikacja ta automatycznie wyliczy składki ZUS pobierane z wynagrodzenia pracownika oraz zaliczkę na podatek dochodowy.  

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.