Sposób dokumentowania wartości towarów przy świadczeniu robót konserwacyjnych

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 1

 • Avatar
  Kinga Kozubek

  Witam,

  Od 1 stycznia 2011 r. stawka 8 % ma zastosowanie w przypadku obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na podstawie art. 41 ust. 12 –12c ustawy o VAT. Analogiczne zasady mają zastosowanie do remontów wykonywanych w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych. Stawką 8 % objęte są też niektóre roboty konserwacyjne wykonywane w sektorze mieszkaniowym ( § 7 ust. 1 pkt 2 i 3  rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2010 r.). W zakresie w jakim roboty konserwacyjne nie będą dotyczyć budownictwa społecznego, jest możliwość zastosowania stawki 8 % gdy roboty te będą dotyczyły obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, pod warunkiem że wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekroczy 50 % tej podstawy. Oznacza to że można zastosować stawkę 8% do usługi konserwacji gdy wartość netto materiałów potrzebnych do wykonania usługi nie jest większa niż 50 % wartości netto całej usługi. Przez roboty konserwacyjne należy rozumieć roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku inne niż remont. Remont wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to przywrócenie stanu faktycznego.

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.