dotyczy zwolnienia z podatku VAT

Udzielono odpowiedzi

Komentarze

Komentarze: 2

 • Avatar
  Agnieszka Pochopień

  Pani Urszulo, 

  od nowego roku został zmieniony zakres towarów i usług zwolnionych z podatku VAT. Zwolnienie z podatku VAT usług kulturalnych reguluje art.43 ust.1 pkt 33 oraz art. 43 ust. 17-19 ustawy VAT.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 zwolnione z podatku VAT są usługi kulturalne świadczone przez:

  a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana,

  b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

  Jeżeli Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest podmiotem, który można zaliczyć do podpunktu a), to należy pamiętać, iż ze zwolnienia z podatku VAT nie korzysta dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami podstawowymi zwolnionymi z VAT, jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

  Dodatkowym warunkiem do stosowania zwolnienia z VAT jest nieosiąganie w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku osiągania takiego zysku przeznaczanie go w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

  Zwolnieniem z VAT nie są objęte usługi kulturalne w zakresie:

  1) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

  2) wstępu:

  a) na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

  b) do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

  c) do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym,

  3) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

  4) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

  5) działalności agencji informacyjnych;

  6) usług wydawniczych;

  7) usług radia i telewizji, które nie są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy (dotyczy to usług związanych z realizacją zadań radiofonii i telewizji, które są świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji);

  8) usług ochrony praw. 

  Usługi kulturalne, które nie są zwolnione z VAT należy opodatkować stawką podstawową 23%. 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Urszula Skonieczna

  Dziękuję bardzo za odpowiedź

  U. Skonieczna

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.