Komentarze

Komentarze: 1

  • Avatar
    Kinga Kozubek

    Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury przysługuje w takim zakresie w jakim zakupione towary/usługi wykorzystywane były do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatek VAT można odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę ( z pewnymi wyjątkami) lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz.