Umowa zlecenie a mały ZUS

Komentarze

Komentarze: 3

 • Oficjalny komentarz

  Pani Patrycjo,

  jeżeli nie zawarła Pani umowy o pracę z firmą, dla której świadczyć będzie Pani usługi to można skorzystać z małego ZUS-u. Oznacza to, że przez 24 pełne miesiące składki na ubezpieczenia społeczne będą niższe.

  Pozdrawiam serdecznie

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Avatar
  Patrycja Helińska

  A czy mogę jeszcze prosić o podanie podstawy prawnej?

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie
 • Proszę bardzo:

  Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

  Art. 18a. 1.

  "Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia."


  Art. 18a. 2.

  "Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:
  1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej."

   

  Pozdrawiam

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.