Komentarze

Komentarze: 1

 • Dzień dobry,

  zgodnie z art. 18 Prawa przedsiębiorców, prawo do ulgi na start przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

  Wyłącznie umowa zawarta w ramach stosunku pracy z byłym pracodawcą pozbawia Pana możliwości opłacania niższych składek ZUS. Umowy cywilnoprawne takie jak umowa-zlecenie nie pozbawiają Pana prawa do stosowania ulgi na start lub opłacania preferencyjnych składek ZUS. 

  Pozdrawiam 

  0
  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.