OC i AC

Komentarze

Komentarze: 1

 • Oficjalny komentarz

  Panie Kamilu, 

  Zakup polisy jak najbardziej może Pan zaliczyć do kosztów, jeśli pojazd znajduje się w majątku firmy.

  Polisę OC księgujemy w pełnej wartości na podstawie potwierdzenia zapłaty. W aplikacji wprowadza to Pan poprzez zakładkę Koszty -> Dodaj koszt pojazdu, Rodzaj dokumentu: Rachunek. Następnie wpisuje Pan kwotę oraz daty z potwierdzenia zapłaty i zapisuje Pan zmiany.

  Polisę AC również może Pan zaliczyć do kosztów do wysokości limitu równowartości 20 000 euro. Wartość tę należy przeliczyć na polskie złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W aplikacji wprowadza to Pan w sposób analogiczny jak zakup polisy OC.

  W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

  Pozdrawiam

  Czynności dotyczące komentarzy Łącze bezpośrednie

Zaloguj się, aby dodać komentarz.