Samochód w firmie, kasa fiskalna, ewidencja sprzedaży bezrachunkowej.