<strong>Dane finansowe Twojej firmy w jednym miejscu</strong><br/><br/> Pulpit finansowy prezentuje dane o przychodach, kosztach i zobowiązaniach podatkowych w postaci przejrzystych informacji oraz wykresów. Dzięki temu na bieżąco możesz śledzić kondycję finansową swojej firmy.<br/><br/> Dzięki połączeniu z kontem bankowym sprawdzisz salda połączonych rachunków bezpośrednio na Pulpicie, a my na podstawie planowanych wpływów i wydatków przeliczymy prognozę stanu finansów na dany dzień.