<strong> Połączenie konta bankowego z aplikacją inFakt oznacza jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze prowadzenie biznesu. </strong><br /><br /> Dzięki tej funkcji możesz sprawdzić saldo oraz historię transakcji wszystkich swoich rachunków bankowych, a my automatycznie oznaczymy Twoje faktury, podatku i ZUS jako zapłacone na podstawie transakcji. <br/><br/> Połączenie z bankiem działa w oparciu o usługę AIS (Account Information Service), czyli usługę dostępu do informacji o rachunku. Wykonywanie takiej usługi polega na uzyskaniu informacji, o saldzie oraz historii transakcji rachunków do których udzielisz nam dostępu. <br/><br/> InFakt posiada licencję AISP (Account Information Service Provider) nadaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, która potwierdza zgodność procesów i procedur inFakt z dyrektywą unijną PSD2 regulującą dostęp do usług bankowości. Dzięki temu wszelkie przekazywane dane są objęte należytą ochroną.<br/><br/> Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ze względów bezpieczeństwa, zgoda na dostęp do danych bankowych może być udzielona maksymalnie na 3 miesiące. Po tym okresie poprosimy Cię o ponowną autoryzację na stronie banku.