<strong>Prowadzenie działalności wiąże się z obowiązkiem sporządzenia różnego rodzaju ewidencji, raportów, oświadczeń i innych dokumentów, które mamy obowiązek dostarczać do urzędów lub przechowywać przez określony okres - do czasu przedawnienia wynikającego z nich obowiązku podatkowego. </strong>Zazwyczaj konieczne jest przetrzymywanie dokumentów przez okres 5 lat począwszy od końca roku podatkowego, w którym upływa termin płatności podatku. <br /><br /> W razie ewentualnej kontroli urzędnicy mają bowiem prawo poprosić o wszelkie dokumenty firmowe mające związek z przedmiotem kontroli. <br /><br /> W sekcji "dokumenty księgowe" można pobrać oświadczenia, ewidencje czy deklaracje oraz przeczytać o tym jak je wypełnić. W zależności od rodzaju działalności i wykonywanych zdarzeń gospodarczych może pojawić się potrzeba ich sporządzenia na różnym etapie prowadzenia firmy.